\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمان



مهندس عليرضا موسوي



متن فارسي

متن فارسي

 















پروژه هاي در دست اجرا

صفحه : ۱ , 2 , 3

اجراي زيرسازي- بلوار بسيج- لاله 36

نوشته شده در : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي بلوارامام رضا(ع)- رضوان 21(کوچه يگانه)- کوچه شهيدمنوچهرقلي نژاد

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

آغاز زيرسازي بلواربسيج- لاله 44- ميثاق 20

نوشته شده در : ۹ خرداد ۱۳۹۵

زيرسازي کوچه شهيد حاجي زاده- ولايت 4- بلوار ولايت

نوشته شده در : ۵ خرداد ۱۳۹۵

پياده روسازي هسته مرکزي شهر- اکيپ شبکاري
 

نوشته شده در : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵

زيرسازي- بلوارطالقاني -اسپه کلا- شاکر1

نوشته شده در : ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵

آغاز زيرسازي بلوار45متري- انتهاي لاله2

نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵

زيرسازي شهرک کاشانه- مسکن مهرهزارسنگر

نوشته شده در : ۲۹ فروردين ۱۳۹۵

زيرسازي- کوچه شهيدعليزاده 35- ايثار3 - بلوارجانباران

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۵

زيرسازي- کوچه امير32 - بلوار سردارشهيد منفرد نياکي

نوشته شده در : ۱۸ فروردين ۱۳۹۵

روکش آسفالت- اسپه کلا

نوشته شده در : ۱۵ فروردين ۱۳۹۵

زيرسازي- کوچه آفتاب84 - بلوار مدرس

نوشته شده در : ۱۴ فروردين ۱۳۹۵

اجراي لايروبي وساماندهي رودخانه کوچه صادقي 15- کوچه شهيدصادقي- بلوار امام رضا(ع)

نوشته شده در : ۹ اسفند ۱۳۹۴

اجراي جدولکاري نوه در کوچه ولايت 1- بلوار ولايت

نوشته شده در : ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

اجراي طرح جدولکاري سنگ نوه در کوچه رضوان 6- بلوار امام رضا(ع) :
 

نوشته شده در : ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

اجراي ساماندهي نهر هدايت آب- بلوار ميرزاهاشم آملي

نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

اجراي کانال هدايت آب هاي سطحي- بلوار ولايت شمالي- کوچه دانشگاه پيام نور

نوشته شده در : ۲۸ آذر ۱۳۹۴

طرح هاي سازمان عمران شهرداري آمل براي ساماندهي هدايت آبهاي کوچه هاي شهر
مديرعامل سازمان عمران شهرداري آمل، از اجراي طرح هاي اين سازمان براي ساماندهي هدايت آب هاي سطحي برخي کوچه هاي داراي مشکل اين شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، مهندس سيدعلي اکبرحسني گفت: اين...

نوشته شده در : ۱۴ آذر ۱۳۹۴

پروژه درحال احداث پل در انديشه 12- بلوارآيت اله يوسفيان( چاکسر)
پروژه درحال احداث پل در انديشه 12- بلوارآيت اله يوسفيان( چاکسر)

نوشته شده در : ۶ آبان ۱۳۹۴

اجراي پل در خيابان 10 متري- کوي شهيدکاوه

نوشته شده در : ۱۳ مرداد ۱۳۹۴



امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷







طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰