\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي در دست اجرا

صفحه : 1 , ۲ , 3

پيشرفت حدود 60 درصدي پروژه اصلاح شکل هندسي و ايمن سازي ميدان امام علويان آمل

نوشته شده در : ۶ تير ۱۳۹۴

پياده روز سازي بلوار ولايت

نوشته شده در : ۱۶ خرداد ۱۳۹۴

کوچه باغ حيدري- بلوارولايت

نوشته شده در : ۲۱ اسفند ۱۳۹۳

آغاز پياده روسازي در بلوار شهيدمنفرد نياکي توسط سازمان عمران شهرداري آمل

نوشته شده در : ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

آغاز عمليات اجرايي براي سقف زيرين ساختمان اداري سازمان عمران شهرداري آمل

نوشته شده در : ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

آغاز اجراي طرح پياده روسازي در انتهاي بلوارامام رضا(ع)
آ

نوشته شده در : ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

ساماندهي نهر- رضوان 75- بلوارامام رضا(ع) آمل

نوشته شده در : ۱۰ دي ۱۳۹۳

ساماندهي نهر درياي 13- بلوارطالب آملي

نوشته شده در : ۹ دي ۱۳۹۳

اجراي پياده رو سازي بلوارآزادگان

نوشته شده در : ۲۷ شهريور ۱۳۹۳

جدول کاري- لاله1/34 – بلوار بسيج

نوشته شده در : ۱۵ شهريور ۱۳۹۳

زيرسازي شهرک مسکن مهر541 واحدي هزارسنگر به شهرک آريا

نوشته شده در : ۶ شهريور ۱۳۹۳

پياده روسازي خيابان اتصالي بلوارامام رضا(ع) به بلواربسيج

نوشته شده در : ۲ شهريور ۱۳۹۳

انتهاي کوچه مرمر آزادگان16– بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۲ شهريور ۱۳۹۳

کوچه درياي45 فرعي – بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۲ شهريور ۱۳۹۳

کوچه فجر38- بلوارشيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۲ شهريور ۱۳۹۳

کوچه انقلاب اسلامي20- شهرک نبوت- بلوارمنفردنياکي

نوشته شده در : ۲ شهريور ۱۳۹۳

زيرسازي مسجد ولي عصر(عج)- شهرک ايثار -انتهاي بلوار آزادگان

نوشته شده در : ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه آيت 18- بلوارآيت اله ميرزاهاشم آملي

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه انقلاب اسلامي20- جنب مخابرات شهرک نبوت - بلوارامام رضا(ع)

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۳

زيرسازي رضوان 60- بلوارامام رضا(ع)

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۳امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰