\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي در دست اجرا

صفحه : 1 , 2 , ۳

مراحل احداث ساختمان اداري سازمان عمران شهرداري آمل- بلوارمنفردنياکي

نوشته شده در : ۲۳ تير ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه امامزاده دين محمد- کوچه برزگر- بلوارامام رضا(ع)

نوشته شده در : ۲۳ تير ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه فجر3 – بلوار شيخ فضل نوري آمل

نوشته شده در : ۲۳ تير ۱۳۹۳

ساماندهي انهار امير 12- بلوار شهيدمنفرد نياکي

نوشته شده در : ۱۷ تير ۱۳۹۳

زيرسازي رضوان 67- بلوار امام رضا(ع)

نوشته شده در : ۱۷ تير ۱۳۹۳

ساماندهي رودخانه انديشه37- بلوارآيت اله يوسفيان
 

نوشته شده در : ۵ تير ۱۳۹۳

آغاز احداث بلوارجديد اتصالي بلوارامام علي(ع) به آفتاب60

نوشته شده در : ۳۱ فروردين ۱۳۹۳

ساماندهي بهشت امام زاده عبداله(ع) آمل
احداث سرويس بهداشتي و نماز خانه اجراي قبور 2و3 طبقه در قطعه 29 و 30 (قراردادهاي فعلي) اجراي جاده سرويس در آرامستان

نوشته شده در : ۲۱ فروردين ۱۳۹۳

مراحل ساخت سايت توليد بتن آماده سازمان عمران آمل
 

نوشته شده در : ۲۱ فروردين ۱۳۹۳امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰