\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي خاتمه يافته

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

اجراي زيرسازي بلوار پاسداران- کوچه پاسداران 14

نوشته شده در : ۲۷ شهريور ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي بلوارمنفرد نياکي- امير11

نوشته شده در : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

اجراي آسفالت بلوارآيت اله ميرزاهاشم آملي- آيت 14.1

نوشته شده در : ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

آسفالت کوچه امامزاده دين محمد- آزادگان 12- بلوارآزادگان

نوشته شده در : ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي- بلوار مدرس- آفتاب64- کوچه آسمان 20

نوشته شده در : ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي بلوارطالب آملي- درياي 30- کوچه شهيدکمربسته

نوشته شده در : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي بلوار بسيج- فردوسي 36

نوشته شده در : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

شهرک جهاد- انتهاي 10متري- بلوارشيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۲۳ تير ۱۳۹۵

اجراي آسفالت کوچه فجر16- بلوارميرزاهاشم آملي
 

نوشته شده در : ۲۳ تير ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي-کوچه انديشه 5- بلوارشهيدبهداشتي

نوشته شده در : ۱ تير ۱۳۹۵

اجراي آسفالت کوچه آيت 19- بلوارميرزاهاشم آملي

نوشته شده در : ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

اجراي آسفالت کوچه آيت 18- بلوارميرزاهاشم آملي

نوشته شده در : ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

اجراي آسفالت کوچه ولايت هفتم - بلوار ولايت

نوشته شده در : ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

اجراي آسفالت کوچه ولايت يک - بلوار ولايت

نوشته شده در : ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

اجراي آسفالت کوچه ولايت3- بلوار ولايت

نوشته شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

آسفالت-کوچه ولايت هفت- بلوار ولايت

نوشته شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي بلوار آزادگان- آزادگان شش- کوچه محوطه باغ قانع زاده
   

نوشته شده در : ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي بلوارولايت- ولايت يک-شهيد دلدار2

نوشته شده در : ۹ خرداد ۱۳۹۵

زيرسازي- ميدان هزارسنگر- نرسيده به ميدان هزارسنگر- جنب آهن آلات اخوان

نوشته شده در : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵

زيرسازي- بلوارجانبازان- ايثار8- گلخانه سازمان فضاي سبز

نوشته شده در : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰