\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي خاتمه يافته

صفحه : 1 , 2 , ۳ , 4 , 5 , 6 , 7

اسفالت بلواربسيج- لاله44- ميثاق 12

نوشته شده در : ۲۳ آذر ۱۳۹۴

آسفالت کوچه آزادگان 5 – در بلوار طالب آملي
آسفالت کوچه آزادگان 5 – در بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۶ آبان ۱۳۹۴

پايان ايمن سازي واصلاح شکل هندسي ميدان علويان

نوشته شده در : ۱۴ شهريور ۱۳۹۴

اجراي پل در کوچه شهيدکاوه- خيابان 10متري
اجراي پل در کوچه شهيدکاوه- خيابان 10متري :

نوشته شده در : ۷ شهريور ۱۳۹۴

کوچه هاي شميم انتهاي کوچه ده متري هراز
 

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۴

کوچه برادران شهيد خطيبي- خيابان ده متري هراز

نوشته شده در : ۳۱ تير ۱۳۹۴

بلوار امام رضا(ع) – رضوان 22

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۴

بلوارشهيدمنفرد نياکي- امير5- ايثار5

نوشته شده در : ۱۴ تير ۱۳۹۴

بلوار طالقاني- اباذر19 – شهيداکبري 23

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۴

بلوار ميرزاهاشم آملي-کوچه شهيدصادقي13

نوشته شده در : ۸ تير ۱۳۹۴

روکش آسفالت- بلوار بسيج – لال20 – گلبرگ16

نوشته شده در : ۲۹ خرداد ۱۳۹۴

زيرسازي- بلوار مدرس- کوچه فرعي - آفتاب50

نوشته شده در : ۲۹ خرداد ۱۳۹۴

بلوارآيت اله ميرزاهاشم آملي- کوچه شهيدصادقي13

نوشته شده در : ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

بلوار مدرس- آفتاب50- شهيد درزي21

نوشته شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

بلوار امام رضا(ع)- رضوان6- کوچه آيت اله حسن زاده 7

نوشته شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

بلوار مدرس- آفتاب70- شمس7

نوشته شده در : ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

بلوار طالب آملي- مازند2/3

نوشته شده در : ۱۶ خرداد ۱۳۹۴

مسکن مهر کاشانه- 541 واحدي مسکن مهرهزارسنگر

نوشته شده در : ۱۶ خرداد ۱۳۹۴

بلوار امام رضا(ع)- کوچه برزگر

نوشته شده در : ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

بلوار مدرس- آفتاب70- شمس7

نوشته شده در : ۱۰ خرداد ۱۳۹۴امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰