\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي خاتمه يافته

صفحه : 1 , 2 , 3 , ۴ , 5 , 6 , 7

کوچه فرعي خيابان لاله46

نوشته شده در : ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

کوچه شهيداکبري3- بلوار طالقاني

نوشته شده در : ۹ خرداد ۱۳۹۴

کوچه بيک مهدوي فاز2 – خيابان راهنمايي ورانندگي

نوشته شده در : ۹ خرداد ۱۳۹۴

اجراي کانال سرپوشيده ايثار3- بلوارجانبازان

نوشته شده در : ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

اجراي پروژه پل در درياي 32- بلوارطالب آملي

نوشته شده در : ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

کوچه پيرزاد- بلوار جريرطبري

نوشته شده در : ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه ايثار3- بلوار جانبازان

نوشته شده در : ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

شهرک فرح بخش- بلوارطالب آملي
 

نوشته شده در : ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

کوچه بيک مهدوي فاز2 – خيابان راهنمايي ورانندگي

نوشته شده در : ۲۱ اسفند ۱۳۹۳

اجراي پروژه پل در درياي 43- بلوارطالب آملي

نوشته شده در : ۳ اسفند ۱۳۹۳

تکميل پل آفتاب 50 –بلوار مدرس

نوشته شده در : ۲ اسفند ۱۳۹۳

افتتاح دو بلوار پاسداران و فردوس باحضور استاندارمازندران

نوشته شده در : ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه بيک مهدوي- خيابان راهنمايي ورانندگي

نوشته شده در : ۱۶ دي ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه آزادگان8- بلوارآزادگان

نوشته شده در : ۱۶ دي ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه ايثار3- بلوار جانبازان

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه ايثار6- امير5- بلوارشهيدمنفرد نياکي

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه شمس 11- آفتاب70 - بلوار مدرس

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه اباذر19- بلوار طالقاني

نوشته شده در : ۱۴ دي ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه قليچ – بلوار شيخ فضل اله نوري

نوشته شده در : ۱۳ دي ۱۳۹۳

زيرسازي کوچه وليعصر(عج) – بلوار امام علي(ع)

نوشته شده در : ۱۳ دي ۱۳۹۳امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰