\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 پروژه هاي خاتمه يافته

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , ۵ , 6 , 7

زيرسازي کوچه شهيدان اکبري- لاله 2- بلوار بسيج

نوشته شده در : ۱۳ دي ۱۳۹۳

ساماندهي نهر کوچه نيماي 4- درياي 33- بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۱۱ دي ۱۳۹۳

ساماندهي نهر کوچه نيماي 5- درياي 33- بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۱۱ دي ۱۳۹۳

ساماندهي نهر- درياي43-مازند10- بلوارطالب آملي

نوشته شده در : ۱۰ دي ۱۳۹۳

آسفالت خيابان لاله 46- بلواربسيج
 

نوشته شده در : ۳ دي ۱۳۹۳

آسفالت کوچه فردوس2 – لاله 46- بلواربسيج

نوشته شده در : ۳ دي ۱۳۹۳

آسفالت کوچه فردوس – لاله 46- بلواربسيج

نوشته شده در : ۳ دي ۱۳۹۳

آسفالت کوچه لاله 34- بلوار بسيج

نوشته شده در : ۱ دي ۱۳۹۳

آسفالت کوچه ميثاق8- لاله 44- بلواربسيج

نوشته شده در : ۱ دي ۱۳۹۳

راه اندازي کارواش سازمان عمران

نوشته شده در : ۲۷ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه اباذر 18- بلوار طالقاني

نوشته شده در : ۲۳ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه امين 6- بلوار سردارشهيد امين طبرسي

نوشته شده در : ۲۳ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت رضوان 67- بلوار امام رضا(ع)

نوشته شده در : ۲۳ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت درياي45- بلوار طالب آملي

نوشته شده در : ۲۳ شهريور ۱۳۹۳

راه اندازي باسکول عمارت سازمان عمران

نوشته شده در : ۱۸ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه آيت 16- بلوار ميرزاهاشم آملي

نوشته شده در : ۱۸ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت پارکينگ جنب نظام مهندسي ساختمان آمل- خيابان اتصالي بلوارامام رضا به بلواربسيج

نوشته شده در : ۱۸ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت محوطه مسجد ولي عصرشهرک ايثار– شهرک آزادگان

نوشته شده در : ۱۵ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه طلوع– اسپه کلا - بلوار آيت اله طالقاني

نوشته شده در : ۱۵ شهريور ۱۳۹۳

آسفالت کوچه آيت 18– بلوار آيت اله ميرزاهاشم آملي

نوشته شده در : ۱۵ شهريور ۱۳۹۳امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰